Archiefopslag

ISO 27001

ISO 27001 is een norm voor informatiebeveiliging. Met onze Reisswolf activiteiten gaan wij om met vertrouwelijke gegevens die door klanten aan onze zorg zijn toevertrouwd. Het is hierbij erg belangrijk dat wij dit op een goede en zorgvuldige wijze doen. De ISO 27001 norm helpt ons hierbij en geeft kaders aan voor het vastleggen, uitvoeren, controleren en verbeteren van werkzaamheden in het omgaan met (vertrouwelijke) informatie.

Reisswolf Archiefopslag voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan het omgaan met vertrouwelijke informatie. De procedures zijn duidelijk in kaart gebracht en worden zorgvuldig door onze medewerkers uitgevoerd. Reisswolf is scherp op het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie.


BEKIJK CERTIFICAAT

Zaakdossiers

Wat is een zaakdossier?

Een zaakdossier is een geheel van documenten, die betrekking hebben op een bepaalde zaak, gebeurtenis, delict of cliënt. De term zaakdossier wordt bij zowel overheidsinstanties als bij juridische organisaties gebruikt. Andere benamingen voor een dossier kunnen, politiedossier, juridisch dossier of een strafdossier zijn. Deze pagina is bedoelt voor organisaties, die opzoek zijn naar een derde partij die voor hun deze dossiers beheert en archiveert.

Opslag en digitalisering van uw zaakdossier

Reisswolf is volledig gespecialiseerd in het opslaan, beheren en digitaliseren van uw zaak-, politie-, juridisch- en strafdossier. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven erg veel geld kwijt zijn aan het opslaan en beheren van hun eigen archieven. Het laten digitaliseren van uw archieven, zorgt ervoor dat u overal en altijd toegang heeft tot uw archieven, makkelijk kunt zoeken in uw archief en kosten reductie in het opslaan van uw archief.

Uw opgeslagen archief digitaliseren

Wilt u nog meer uit uw opgeslagen archief halen, dan kunt u er ook voor kiezen om uw documenten te digitaliseren. Hierbij gebruiken we de methode van “scanning on demand”, waarbij we op bestelling stukken uit uw archief voor u scannen en digitaliseren. Deze gedigitaliseerde archiefstukken zetten we vervolgens in ons beveiligde online archiefsysteem, waar u het na inloggen kunt opzoeken. Het staat in uw eigen gepersonaliseerde portal, en is dus altijd veilig benaderbaar. Vanaf het moment van inscannen kunt u de documenten direct inzien, zonder dat u helemaal naar onze archieflocatie hoeft te reizen om de gewenste archiefstukken op te zoeken. Dit zorgt voor een besparing van tijd en kosten is ook nog een stuk beter voor het milieu.


OFFERTE AANVRAGEN

Personeelsdossier

Wat is een personeelsdossier?

Een personeelsdossier is een geheel van documenten, die betrekking heeft op een bepaalde medewerker. Deze pagina is bedoelt voor organisaties, die opzoek zijn naar een derde partij die voor hun deze dossiers beheert en archiveert.

Fysieke en digitale personeelsdossiers

De nieuwe generatie collega’s hebben vaak andere wensen dan de huidige generatie. Zo wilt de nieuwe generatie collega’s graag haar eigen dossier snel en simpel in kunnen zien. Ook wilt de nieuwe collega het liefst alles zelf makkelijk en online bij kunnen werken. Het is voor organisaties daarom belangrijk dat zij mee gaan in deze nieuwe trend en deze nieuwe generatie die mogelijkheid biedt. Reisswolf is volledig gespecialiseerd in het opslaan, beheren en digitaliseren van uw personeelsdossier.

Uw opgeslagen archief digitaliseren

Wilt u nog meer uit uw opgeslagen archief halen, dan kunt u er ook voor kiezen om uw documenten te digitaliseren. Hierbij gebruiken we de methode van “scanning on demand”, waarbij we op bestelling stukken uit uw archief voor u scannen en digitaliseren. Deze gedigitaliseerde archiefstukken zetten we vervolgens in ons beveiligde online archiefsysteem, waar u het na inloggen kunt opzoeken. Het staat in uw eigen gepersonaliseerde portal, en is dus altijd veilig benaderbaar. Vanaf het moment van inscannen kunt u de documenten direct inzien, zonder dat u helemaal naar onze archieflocatie hoeft te reizen om de gewenste archiefstukken op te zoeken. Dit zorgt voor een besparing van tijd en kosten is ook nog een stuk beter voor het milieu.


OFFERTE AANVRAGEN

Medisch dossier

Wat is een medisch dossier?

Onder een wetsartikel verstaat de wet (WGBO): “De hulpverlener richt een medisch dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekeningen van de gegevens over de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarop op, een en ander voor zover dit voor goede hulpverlening noodzakelijk is.” Deze pagina is bedoelt voor organisaties, die opzoek zijn naar een derde partij die voor hun deze dossiers beheert en archiveert.

Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

In 2011 zijn de organisaties van huisartsen, apothekers en ziekenhuizen met de patiënten federatie NPCF tot een akkoord gekomen over de elektronische uitwisseling van gegevens. Dit gaat via een beveiligd landelijk netwerk, waarbij alleen de gerechtigde zorgverleners toegang kunnen krijgen tot het dossier van een bepaalde patiënt. Voor veel ziekenhuizen is het digitaliseren van hun archieven dus al vanzelfsprekend. Nu is het allen zo dat nog niet alle medisch dossiers overal zijn verdwenen. Reisswolf biedt hiervoor de oplossing. Reisswolf is volledig gespecialiseerd in het opslaan, beheren en digitaliseren van uw medische dossiers.

Uw opgeslagen archief digitaliseren

Wilt u nog meer uit uw opgeslagen archief halen, dan kunt u er ook voor kiezen om uw documenten te digitaliseren. Hierbij gebruiken we de methode van “scanning on demand”, waarbij we op bestelling stukken uit uw archief voor u scannen en digitaliseren. Deze gedigitaliseerde archiefstukken zetten we vervolgens in ons beveiligde online archiefsysteem, waar u het na inloggen kunt opzoeken. Het staat in uw eigen gepersonaliseerde portal, en is dus altijd veilig benaderbaar. Vanaf het moment van inscannen kunt u de documenten direct inzien, zonder dat u helemaal naar onze archieflocatie hoeft te reizen om de gewenste archiefstukken op te zoeken. Dit zorgt voor een besparing van tijd en kosten is ook nog een stuk beter voor het milieu.


OFFERTE AANVRAGEN

Kinddossier

Wat is een kinddossier?

Een kinddossier is een geheel van documenten, die betrekking heeft op de informatie over de ontwikkeling en gezondheid van een kind. Het kinddossier wordt gebruikt door instellingen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) om gegevens over jongeren van 0 tot en met 18 jaar bij te houden. Het dossier dient ertoe om consultatiebureau- en schoolartsen toegang te geven tot alle digitale gegevens die binnen de JGZ-instelling beschikbaar zijn over een kind of jongere. Deze pagina is bedoelt voor organisaties, die opzoek zijn naar een derde partij die voor hun deze dossiers beheert en archiveert.

Het elektronisch kinddossier

Vanaf 2008 is het EKD ingevoerd. Met de invoering van het Elektronisch Kinddossier is de stap gezet om de gegevens uit het kinddossier te digitaliseren en makkelijker toegankelijk te maken voor consultatiebureaus en schoolartsen. Nu, bijna tien jaar later zijn nog steeds niet alle papieren dossiers verdwenen. Het werken met zowel papieren als digitale dossiers zorgt ervoor dat er nog steeds veel ruimte nodig is voor deze dossiers en dat instellingen nu dus dubbele kosten moeten maken. Reisswolf biedt hiervoor de oplossing. Reisswolf is volledig gespecialiseerd in het opslaan, beheren en digitaliseren van uw kinddossier.

Uw opgeslagen archief digitaliseren

Wilt u nog meer uit uw opgeslagen archief halen, dan kunt u er ook voor kiezen om uw documenten te digitaliseren. Hierbij gebruiken we de methode van “scanning on demand”, waarbij we op bestelling stukken uit uw archief voor u scannen en digitaliseren. Deze gedigitaliseerde archiefstukken zetten we vervolgens in ons beveiligde online archiefsysteem, waar u het na inloggen kunt opzoeken. Het staat in uw eigen gepersonaliseerde portal, en is dus altijd veilig benaderbaar. Vanaf het moment van inscannen kunt u de documenten direct inzien, zonder dat u helemaal naar onze archieflocatie hoeft te reizen om de gewenste archiefstukken op te zoeken. Dit zorgt voor een besparing van tijd en kosten is ook nog een stuk beter voor het milieu.


OFFERTE AANVRAGEN

Leerling- en examendossier

Wat is een leerling- en examendossier?

Een leerling- en examendossier is een geheel van documenten, die betrekking heeft op de informatie over de leerling. Een leerling- en examendossier bevat onderwijs en zorg gerelateerde persoonsgegevens van de leerling. Deze pagina is bedoelt voor organisaties, die opzoek zijn naar een derde partij die voor hun deze dossiers beheert en archiveert.

Grootste archief van een onderwijsinstelling

De duizenden leerlingen waar onderwijsinstellingen ieder jaar weer mee te maken krijgen, brengen een enorme hoeveelheid werk mee voor het opstellen van persoonlijke leerling- en examendossiers. Deze dossiers zijn de grootste archieftaak van een onderwijsinstelling en veroorzaakt door de lange bewaringsplicht (30 jaar) vaak grote archieven voor deze instellingen. Het leerlingen dossier is op te splitsen in drie onderwerpen: bekostiging, pedagogisch en examen. Vaak heeft ieder van deze onderwerpen zijn eigen aparte archief, wat het efficiënt beheren van informatiestromen erg lastig kan maken. Reisswolf biedt hiervoor de oplossing. Reisswolf is volledig gespecialiseerd in het opslaan, beheren en digitaliseren van uw leerling- en examendossier.

Uw opgeslagen archief digitaliseren

Wilt u nog meer uit uw opgeslagen archief halen, dan kunt u er ook voor kiezen om uw documenten te digitaliseren. Hierbij gebruiken we de methode van “scanning on demand”, waarbij we op bestelling stukken uit uw archief voor u scannen en digitaliseren. Deze gedigitaliseerde archiefstukken zetten we vervolgens in ons beveiligde online archiefsysteem, waar u het na inloggen kunt opzoeken. Het staat in uw eigen gepersonaliseerde portal, en is dus altijd veilig benaderbaar. Vanaf het moment van inscannen kunt u de documenten direct inzien, zonder dat u helemaal naar onze archieflocatie hoeft te reizen om de gewenste archiefstukken op te zoeken. Dit zorgt voor een besparing van tijd en kosten is ook nog een stuk beter voor het milieu.


OFFERTE AANVRAGEN

Archiefopslag.nl

Reisswolf Randstad

Spoorstraat 3
1687 AE Wognum
Noord-Holland,
Nederland


Whatsapp (ma t/m vr 8.30-17.00 uur): 0611582978

+31 (0) 229 28 45 77

info@archiefopslag.nl

Certificeringen

CA+

NAID

ISO 14001

ISO 9001

ISO 27001

Volg ons ook op: